Gwarancja

 1. Firma VENUS udziela 24-miesięcznej gwarancji na zakupiony sprzęt.
 2. Karta gwarancyjna nie może posiadać skreśleń oraz poprawek, musi zostać czytelnie wypełniona.
 3. Gwarancja obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.
 4. Informacje o wadzie produktu należy składać w terminie do 7 dni, w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.
 5. Warunkiem uznania reklamacji jest dostarczenie wyrobu  w oryginalnym opakowaniu fabrycznym, wraz z wszystkimi        akcesoriami oraz z umową gwarancyjną.
 6. Nabywca dostarcza towar na swój koszt.
 7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie wyrobu w trakcie transportu.
 8. Gwarancja nie obejmuje nieprawidłowego funkcjonowania wyrobu lub jego uszkodzenia wynikającego z niewłaściwej        eksploatacji, niewiedzy użytkownika, braku przeszkolenia, wykształcenia z zakresu wykonywania zabiegów                         urządzeniem.
 9. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych  ze zdarzeń losowych (powódź, pożar, burza).
 10. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych na skutek awarii wyrobu.
 11. Klient jest zobowiązany do współpracy z Gwarantem przy ustaleniu zakresu usterki i okoliczności jej wystąpienia.
 12. Zakupione towary wymagają bieżącego czyszczenia i konserwacji.
 13. Gwarancja nie ma  zastosowania w przypadku dokonania przez Klienta nieautoryzowanych napraw.
 14. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek przepięć w sieci energetycznej
 15. Zerwanie lub uszkodzenie plomby serwisowej powoduje automatyczne pozbawienie gwarancji producenta.
 16. Firma Venus zapewnia naprawę w terminie 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia do serwisu sprzętu. W        uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku konieczności sprowadzenia części lub podzespołów) okres        naprawy może wydłużyć się o 30 dni roboczych.
 17. W razie konieczności Gwarant może wymienić produkt na wolny od wad.
 18. Gwarancja nie obejmuje elementów, które ulegają naturalnemu zużyciu w trakcie eksploatacji (Obudowy oraz ich        elementy wykończeniowe, powłoki przycisków, pokrętła, końcówki (głowice) diamentowe, elektrody, głowice            ultradźwiękowe, powłoki metalowych głowic, elektrody, okablowanie itd.)
 19. Sprzęt dostarczany do serwisu powinien być wyczyszczony.
 20. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji i testowania sprawnego sprzętu pobierana będzie opłata za czas pracy        serwisu, oraz za materiały użyte do testów.
 21. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w umowie gwarancyjnej, zastosowanie mają przepisy Kodeksu               Cywilnego.
 22. Dokonanie zakupów w firmie Venus jest jednoznaczną akceptacją wszystkich warunków umowy gwarancyjnej.
 23. Umowa gwarancyjna musi zostać podpisana przez klienta.

Wymogi eksploatacyjne wyrobów elektronicznychWyrób może być eksploatowany w warunkach +10 do +30 stopni Celsjusza i wilgotności od 8 do 80 procent. Wyrób nie powinien podlegać wstrząsom, wibracjom, pracować w pobliżu silnych pół elektromagnetycznych, być narażony na długotrwałe, bezpośrednie nasłonecznienie, pracować w pomieszczeniach zapylonych. Ponadto Urządzeń nie można włączać od razy, gdy zostały przyniesione z minusowej temperatury. 

 

Formularz zgłoszenia gwarancyjnego

Przeczytaj również

11 grudzień 2020
Kochani, chcielibyśmy podzielić się z ...
Kochani, chcielibyśmy podzielić się z Wami wspaniałą informacją, otrzymaliśmy Innowacje LNE ❤️ Wy...
Czytaj więcej
10 grudzień 2020
Dzień dobry, dzień dobry!???????? Jedno...
Dzień dobry, dzień dobry!???????? Jedno urządzenie - wiele funkcji? Odpowiadamy kombajn kosmetycz...
Czytaj więcej
09 grudzień 2020
Dobry wieczór Nocne Marki! ✨ Kto jeszc...
Dobry wieczór Nocne Marki! ✨ Kto jeszcze nie śpi, ten kciuk w górę ???????? Twoje klientki marzą ...
Czytaj więcej

VENUS-BEAUTY.PL
w liczbach

6500
Wyposażonych
gabinetów
100
Pozytywnych
referencji
860
Pozycji
w magazynie
2016
FIRMA PRZYJAZNA
ŚRODOWISKU
14
Kroków przy pakowaniu
każdego produktu

KREATOR KOMBAJNU
KOSMETYCZNEGO

Zaprojektuj i zamów
swój własny
kombajn kosmetyczny

KATALOG PRODUKTÓW

Zamów bezpłatny katalog naszych produktów

SZKOLENIA

KOMPLEKSOWE KURSY Z OBSŁUGI


Indywidualne podejście do każdego kursanta, otwartość i miła atmosfera zapewni skuteczne przeszkolenie nawet początkujących kosmetyczek/kosmetologów.

OFERTA on-line